Hoe werkt het pensioenstelsel?

Het pensioenstelsel is in Nederland op zich vrij simpel geregeld. Echter, lang niet iedereen weet hoe het Nederlandse pensioenstelsel werkt. En daardoor kunnen ze uiteindelijk veel geld mislopen als ze eenmaal met pensioen zijn gegaan. In dit artikel zullen we daarom uitleggen hoe het Nederlandse pensioenstelsel is opgebouwd, en hoe je jezelf kunt verzekeren van genoeg inkomen op je oude dag.

1: Het basispensioen (AOW) – Nederland is een verzorgingsstaat. Dat wil zeggen dat iedere Nederlanders wordt verzorgd van de wieg tot het graf. Het pensioenstelsel is via de Nederlandse overheid dan ook zo geregeld dat iedereen die in Nederland werkt of woont, automatisch een pensioen opbouwt. Deze eerste pijler van het pensioenstelsel vormt het basisinkomen van elke Nederlander die met pensioen gaat, en wordt door de overheid gevormd door financieringen uit premies en uit hun algemene middelen.

2: Het aanvullende pensioen – Bijna alle werknemers in Nederland maken gebruik van de pijler in het pensioenstelsel, het aanvullende pensioen. Deze tweede pijler gaat via de werkgevers, en het zorgt ervoor dat de werknemers die in een AOW genieten daarbovenop ook nog een aanvullende uitkering krijgen. Behalve deze regelingen bestaan er ook werkgevers die daarbovenop nog afspraken hebben gemaakt over regelingen voor de mogelijkheid om vervroegd uit te treden (de VUT). Deze tweede pijler van het pensioenstelsel wordt collectief gefinancierd door de ingelegde premies, waarna het tevens vermeerderd wordt met het daarop afgesproken rendement. Dat dit collectief is, betekent dat iedereen die meedoet aan dit deel van het pensioenstelsel jaarlijks een vast percentage van het loon (doorsneepremie) inlegt. Meestal betaalt de werkgever vervolgens tweederde deel van de totale pensioenpremies, terwijl de werknemers dan een derde betalen. Op deze manier vormen de premies om en nabij 15 procent van de bruto loonsom. Het pensioenfonds waarvoor gekozen is belegt deze premies vervolgens totdat de werknemer met pensioen gaan en het pensioen uitgekeerd moet worden.

3: Individuele aanvullende pensioenvoorziening – De derde pijler van het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit de individuele verzekeringen. Denk hier bijvoorbeeld aan levensverzekeringen, lijfrenten en koopsommen. Via deze individuele verzekeringen kan men fiscaal aantrekkelijk sparen voor een extra inkomen bovenop de eerste twee pijlers van het pensioenstelsel. Zeker voor mensen die van plan zijn om met de VUT te gaan, of mensen die een pensioengat willen aanvullen is dit een uitstekende manier om zichzelf te verzekeren van genoeg inkomen. Maar ook zelfstandige ondernemers is dit vaak een uitkomst, omdat ze meestal zelf moeten zorgen voor hun aanvullende pensioen.

Veranderingen Pensioenstelsel

We worden met z’n allen steeds ouder, waardoor het pensioenstelsel, zoals het vandaag de dag geregeld is, niet kan blijven bestaan. Dat is ook precies de reden waarom er uiteindelijk voor gekozen moest worden om de pensioenleeftijd vanaf 2013 stapsgewijs te gaan verhogen. Bovendien is ons huidige pensioenstelsel niet bestendig tegen schommelingen in de financiële markt. Daarom worden er ook maatregelen getroffen om ons pensioen schokbestendiger te maken, zodat er niet meteen ingegrepen hoeft te worden bij schommelingen. Zodoende zorgen we er met z’n allen voor dat ons pensioenstelsel ook in de toekomst overeind blijft.

Copyright © 2020 Pensioen Uitbetaling