Wat is een Pensioen?

Een pensioen is het uitgestelde inkomen waarvoor tijdens de werkzame periode wordt gespaard of  voor wordt verzekerd. Met andere woorden, er wordt geld gespaard voor later. Het meest bekende pensioen is het ouderdomspensioen, dit krijgt men als er gestopt wordt mer werken. Daarnaast zijn er ook nog verschillende pensioenen die geld uitkeren aan nabestaanden bij het (plotseling) overlijden van een werknemer of gepensioneerde, of als een werknemer arbeidsongeschikt wordt.

Een pensioen heeft een werknemer over het algemeen niet zomaar voor het uitkiezen. Zijn afgedragen pensioengeld wordt vaak ondergebracht bij een bedrijfspensioenfonds (voor bedrijfstakpensioenfonds, bijvoorbeeld Metaal), ondernemingspensioenfondsen (voor ondernemingen, bijvoorbeeld Philips of Shell) en pensioenen die worden afgesloten bij levensverzekeraars. Dit laatste soort pensioen komt veel voor bij kleine ondernemingen, die zich niet kunnen aansluiten bij een bedrijfspensioenfonds. De Pensioen en Spaarfondsen Wet (de PSW) beschermt de aanspraak op een pensioen van werknemers. Daarnaast zijn er nog Pensioen Eigen beheer (voor groot aandeelhouders) en de fiscale oudedagsreserve (voor ondernemers).

Betaaldata pensioen

De uitbetaling van het pensioen wordt maandelijks gedaan. Afhankelijk van de bank van de pensioenverzekeraar en de pensioengerechtigde kan het een dag langder duren voordat het geld op uw rekening staat. De uitbetaling van het pensioen wordt over het algemeen op de volgende data in 2014 gedaan:
23 januari 2014
24 februari 2014
24 maart 2014
23 april 2014
22 mei 2014
23 juni 2014
23 juli 2014
21 augustus 2014
23 september 2014
23 oktober 2014
24 november 2014
22 december 2014
Let op: De betaaldata kan per pensioenverzekeraar verschillen!

Hoogte Pensioen

Er wordt met pensioenen gewerkt aan de hand van een algemeen erkend niveau van 70 procent van het laatst verdiende inkomen van de werknemer. Bij een arbeidsperiode van bijvoorbeeld 40 jaar, betekent dit dat er jaarlijks 1,75 procent dient te worden opgebouwd aan pensioen. In deze 70 procent zit ook de AOW uitkering. Deze premie wordt betaald via de inkomstenbelasting. Over dit gedeelte wordt daarom ook geen pensioenpremie berekend. Een werknemer dient zich zelf goed op de hoogte te stellen en te houden van zijn pensioen. Een pensioen is het uitgestelde inkomen waarvoor tijdens de werkzame periode wordt gespaard of  voor wordt verzekerd. Met andere woorden, er wordt geld gespaard voor later.

Het meest bekende pensioen is het ouderdomspensioen, dit krijgt men als er gestopt wordt met werken. Daarnaast zijn er ook nog verschillende pensioenen die geld uitkeren aan nabestaanden bij het (plotseling) overlijden van een werknemer of gepensioneerde, of als een werknemer arbeidsongeschikt wordt.

Pensioenfondsen

Een pensioen heeft een werknemer over het algemeen niet zomaar voor het uitkiezen. Zijn afgedragen pensioengeld wordt vaak ondergebracht bij een bedrijfspensioenfonds (voor bedrijfstakpensioenfonds, bijvoorbeeld Metaal), ondernemingspensioenfondsen (voor ondernemingen, bijvoorbeeld Philips of Shell) en pensioenen die worden afgesloten bij levensverzekeraars. Dit laatste soort pensioen komt veel voor bij kleine ondernemingen, die zich niet kunnen aansluiten bij een bedrijfspensioenfonds. De Pensioen en Spaarfondsen Wet (de PSW) beschermt de aanspraak op een pensioen van werknemers. Daarnaast zijn er nog Pensioen Eigen beheer (voor groot aandeelhouders) en de fiscale oudedagsreserve (voor ondernemers).

AOW

Er wordt met pensioenen gewerkt aan de hand van een algemeen erkend niveau van 70 procent van het laatst verdiende inkomen van de werknemer. Bij een arbeidsperiode van bijvoorbeeld 40 jaar, betekent dit dat er jaarlijks 1,75 procent dient te worden opgebouwd aan pensioen. In deze 70 procent zit ook de AOW uitkering. Deze premie wordt betaald via de inkomstenbelasting. Over dit gedeelte wordt daarom ook geen pensioenpremie berekend. Een werknemer dient zich zelf goed op de hoogte te stellen en te houden van zijn pensioen.

Copyright © 2020 Pensioen Uitbetaling